آپارتمان مسکونی مژده

تهران - 1382
12000 مترمربع
15 واحد