ساختمان مسکونی گلستان

تهران - 1395 - در حال ساخت
5200 مترمربع - 9 طبقه - 23 واحد